sa
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดทักษะทางวิชาการ งานเมืองกาญจน์วิชาการ '61 เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ห้องทำงาน ในการนี้นายกฯ ได้ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและเทศบาล และอวยพรให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
d
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานถวายพานพุ่ม เปิดกรวยดอกมะลิ และนำกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ห
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 61
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา(โครงการพาหนูสู่โลกกว้างททางปัญญา) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต คลอง 6 จ.ปทุมธานี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 186 คน ครูควบคุม 13 คน ทางพิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรม !) ประดิษฐ์นุ่นลอย 2) ไข่โดดร่ม 3) ชมหอดูดาว 4) Sci Show
[ ชมภาพทั้งหมด ]
หก
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมวันภาษาบูรณาการกับวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางวิชาการ เช่น วาดภาพระบาย แต่งคำขวัญ แต่งบทกลอน แต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมแสดงละคร เป็นต้น ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจและชื่นชอบโครงการนี้
[ ชมภาพทั้งหมด ]
d
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียนไปร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาล อ้อมใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนำไปถวายวัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่ และวัดสิริธรเทพรัตนาราม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ เป็นประธานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาปีนี้ โดยจะนำไปถวายวัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่ และวัดสิริธรเทพรัตนาราม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้จะถวายร่วมกับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
[ ชมภาพทั้งหมด ]
p
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61
นายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 ณ วัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 193 คน ครู 14 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ไ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 61
คณะรพธรรมทูตตำบลบ้านใหม่ ได้ออกเผยแพร่ธรรมให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ห
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อ้อมใหญ่ โดย นายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ถนนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ ท.๑ ได้นำนักเรียน ม.1-3 จำนวน 200 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
d
วันอังคาร 12 มิถุนายน 61
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นายเกียรติยศ โชติช่วง หัวหน้าสำนักปลัด นำทีมดับเพลิงมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.3 เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย การเอาตัวรอดขณะเมื่อเกิดเหตุเพลงิงไหม้ หลังจากนั้นเป็นการสาธิตการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเบื้องต้น
[ ชมภาพทั้งหมด ]
r
วันอังคาร 31 พฤษภาคม 61
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่สูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รรองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ นายทวี ทรัพย์รักษา นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้มรองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะคครูและนักเรียนเดินถือป้ายรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
a
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการ ได้ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดูแลบุตรหลาน ให้ผู้ปกครองรับทราบ มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
z
วันพุธที่ 13 เม.ย. 61
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัว พระภิกษุสงฆ์-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี เป็นประธานฯ และคณะฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตตำบลอ้อมใหญ่ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
vc
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูปรับปรุงหลักสถานศึกษา ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 1239/2560 ลว 17 ส.ค.60
และตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
cs
วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61
นายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560
ในการนี้ นายวันชัย ธวัชพันธ์ และนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้อำนวยการกองฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
   
   
s
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-5-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม เช่นองค์พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และตลาดน้ำดอนหวาย นักเรียนไปทัศนศึกษา จำนวน 184 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(การคิดวิเคราะห์) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.เด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงานมาเป็นวิทยากรการอบรม
[ ชมภาพทั้งหมด ]
o
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 61
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ พุทธมณฑล (แบบไม่พักค้างคืน) ในลักษณะ Walk Rally ไปตามจุดเรียนรู้ต่างๆ ในพุทธมณฑล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 147 คน ครูควบคุม 6 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพุทธมณฑล ในการจัดหาพระวิทยากร
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ฟห
วันเสาร์ที่่ 28 กรกฎาคม 61
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีพนักงานในสังกัด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 61
นายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
[ ชมภาพทั้งหมด ]
l
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 ณ วัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 199 คน ครู 8 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
l
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 61
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และเมื่อเสร็จสิ้นการเดินสวนสนามได้นำนักเรียนไปพัฒนาวัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ห
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 61
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน จัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยมีนักเรียนชั้น ป.5-6 ประมาณ 100 คน เข้าร่วมโครงการ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
l
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี เมื่อพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์ 9 รูปจากวัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
a
วันอังคาร 12 มิถุนายน 61
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ณ บริษัท ไทยเฟิง จำกัด ซอยโตรักษา ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม สำหรับการมอบทุนการศึกษาบริษัทไยเฟิงได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้นำนักเรียนไปรับทุนจำนวน 20 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันจจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยได้นิมนตต์พระสงฆ์จากวัดเทียนดัด มาแสดงธรรมเพื่อให้ครู-นักเรียนน้อมนำธรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
x
วันพุธที่ 16 เม.ย. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ไปร่วมรถน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์วัดเทียนดัด และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดเทียนดัด มีประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ผู้นำชุมชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
x
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ไปร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี เป็นประธานฯ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
cx
วันพุธที่ 28 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
vx
วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูจัดทำสรุปมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
sd
วันอังคารที่ 16 มี.ค. 61
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูสุมารีย์ สวนเวียง ในโอกาสที่จะขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
   
   
   

[ หน้าถัดไป >>> ]

 
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
 

 

 

11 November, 2018 22:40
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง