ข้อมูลทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานเปิดโครงการประชาร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก
ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ชมภาพ
คลิกชมภาพทั้งหมด ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
จัดโครงการค่ายวิชาการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558


ชมภาพ

นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่
ประกอบพิธีถวายพระพรแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2558
ชมภาพ

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ประกอบพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2558

ชมภาพ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน
"โครงการหมู่บ้านชุมชนสีขาวฯ ปี 2558"
ชมภาพ
ชมภาพทั้งหมด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน
"โครงการกลุ่มเสี่ยง ปี 2558"
ชมภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานปล่อยขบวนเทียนพรรษา
เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาล

ชมภาพ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดพิธี
หล่อเทียน จำนำพรรษา ประจำปี 2558
โดยมีกำหนดจะนำต้นเทียนไปถวายวัด
ในเขตเทศบาลคือ่วัดเทียนดัด วัดสิรินธร
วัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่
ชมภาพ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ได้สาธิตการระงับและป้องกันภัยเบื้องต้น
ในสถานศึกษาให้คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดได้รับชม
ชมภาพ

 
สถิติผู้เข้าชม        
       
longdoobaa@gmail.com