เกี่ยวกับโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายธุรการและการเงิน

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

สารสนเทศ

ความภาคภูมิใจ

จัดซื้อจัดจ้าง

 
 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10:00 น.
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพ ]
วันที่ 18 กันยายน 2558
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายธรรมะที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

[ ชมภาพ ]
วันที่ 9-10 กันยายน 2558
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปเข้าค่ายวิชาการที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 58
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยอุทยาน ร. 2 ตลาดน้ำอัมพวา ค่ายบางกุ้ง ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด และดอนหอยหลอด
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 58
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง พระตำวิมานเมฆ

[ ชมภาพ ]
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานประชุมเพลิงร่าง นายสุรพงษ์ อริยวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 เวลา 16:00 น.
ณ ฌาปนสถานวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง
[ชมภาพ]
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานเปิดโครงการประชาร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก
ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ชมภาพ
คลิกชมภาพทั้งหมด ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
จัดโครงการค่ายวิชาการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558


ชมภาพ
 

[ หน้าถัดไป >>> ]

 
สถิติผู้เข้าชม        
       
longdoobaa@gmail.com