<เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง>

เกี่ยวกับโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายธุรการและการเงิน

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

สารสนเทศ

ความภาคภูมิใจ

จัดซื้อจัดจ้าง

 
 
 
 
 
 
 

 

 
วัน 18-20 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายสมพล โตรักษา
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

[ ชมภาพ ]

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้นและรับมอบเงิน
ค่าอุปกรณ์การเรียน

[ ชมภาพ ]

วันที่ 3 ตุลาคม 2558
นางเสาวลักษณ์ อินแสน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐาน
[ ชมภาพ ]
วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10:00 น.
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพ ]
วันที่ 18 กันยายน 2558
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายธรรมะที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

[ ชมภาพ ]
วันที่ 9-10 กันยายน 2558
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปเข้าค่ายวิชาการที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 58
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยอุทยาน ร. 2 ตลาดน้ำอัมพวา ค่ายบางกุ้ง ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด และดอนหอยหลอด
[ ชมภาพ ]
 

[ หน้าถัดไป >>> ]

 
สถิติผู้เข้าชม        
       
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗
ผู้ดูแลระบบ :: นายกุลวิณ นิธิสิริปกรณ์
longdoobaa@gmail.com