ข้อมูลทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานปล่อยขบวนเทียนพรรษา
เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาล

ชมภาพ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดพิธี
หล่อเทียน จำนำพรรษา ประจำปี 2558
โดยมีกำหนดจะนำต้นเทียนไปถวายวัด
ในเขตเทศบาลคือ่วัดเทียนดัด วัดสิรินธร
วัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่
ชมภาพ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ได้สาธิตการระงับและป้องกันภัยเบื้องต้น
ในสถานศึกษาให้คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดได้รับชม
ชมภาพ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา
ที่โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ชมภาพ...
ค่ายคุณธรรมมัธยม

ฝ่ายกิจการนักเรียนนำนักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดตะคร้ำเอน
ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 1-2-3 กรกฎาคม 2558

ชมภาพ...

 
สถิติผู้เข้าชม        
       
longdoobaa@gmail.com